Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

165
Ω6ΣΩ46ΜΤΛΗ-Ψ7Ο - ΠΥΣΠΕ ΑΧΑΪΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 20120-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ