Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021

1241
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ πρόσκλησης ΕΕΠΕΒΠ_90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ

Συνημμένα Αρχεία: