Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία – Συμπληρωματική δήλωση για την πλήρωση κενών θέσεων

187

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία καθώς και η ανακοίνωση της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

Επιπλέον, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στην ανωτέρω επιλογή για την πλήρωση των κενών  θέσεων με θητεία  στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και δεν έχουν επιλεγεί, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για την πλήρωση των θέσεων που απέμειναν κενές στα εν λόγω σχολεία, εφόσον ενδιαφέρονται.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τη συμπληρωματική δήλωσή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ηλεκτρονική διεύθυνση: depps@minedu.gov.gr)  μέχρι και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, ώρα 14:00.

Για τις εναπομείνασες κενές θέσεις ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.minedu.gov.gr/rss/45945-0

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΘΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΘΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συνημμένα Αρχεία: