Πρόσκληση Υποψήφιων σε Συνέντευξη για τα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία Αχαΐας

222
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ Π.Σ ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ.—ΙΚΔ