Απόφαση Συγκρότησης και Λειτουργίας τμημάτων ΠΠΠ για την 2η ΠΕΡΙΟΔΟ (Σεπτεμβρίου)

269

Τα συνοπτικά στοιχεία του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης 2ης Περιόδου που θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 7-9-2020 έως την Τρίτη 15-9-2020 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΙΤ ΑΧΑ ΗΛ ΑΙΤ ΑΧΑ ΗΛ 26 8
32 36 24 4 7 4
92 15

 

Απόφαση Λειτουργίας ΠΠΠ γ' φάση ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΑΔΑ Ψ2Υ546ΜΤΛΗ-ΖΘΠ