Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή εκπαιδευτικών για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία Αχαΐας

315
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣΠΠ_ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣΠΠ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ