Δείτε το ψηφιακό φυλλάδιο του STEAMonEdu!

414

Translate to:

Ετοιμάσαμε για εσάς ένα σύντομο και περιεκτικό φυλλάδιο στο οποίο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες του φιλόδοξου προγράμματος στο οποίο συμμετέχουμε ως εταίροι. Δείτε λεπτομερείς αναφορές στον σκοπό, στους στόχους αλλά και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του για περισσότερες πληροφορίες. (Χρόνος ανάγνωσης 25 δευτερόλεπτα)