Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2020

68

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΚ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020
ΕΞΕ - 81408 - 2020 - Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση