Βρεθήκαμε στη Ρώμη διαδικτυακά λόγω covid-19 και ήταν και έτσι…υπέροχα!

264

Translate to:

Οι εργασίες συνεχίζονται για το έργο STEAMonEdu με τη συνάντηση των εταίρων στις 25-26 Ιουνίου που φιλοξενήθηκε από τη Stati Generali dell’Innovazione – SGI. Ενώ το Project Meeting ήταν προγραμματισμένο στη Ρώμη, η δεύτερη συνάντηση του έργου έπρεπε να πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο λόγω της πανδημίας COVID-19. Έτσι δημιουργήθηκε ένα προηγμένο σύστημα τηλεπικοινωνίας το οποίο επέτρεπε την αποτελεσματική διαχείριση όχι μόνο της συνομιλίας, αλλά και των διαδικασιών καταγραφής, ψηφοφορίας και παραγωγής των αναφορών για τα έργα. Παρά την αναγκαστική χιλιομετρική απόσταση, οι δύο ημέρες της συνάντησης κατέληξαν να είναι πολύ παραγωγικές με την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων υπό την καθοδήγηση του συντονιστή του έργου CTI.

Tην πρώτη ημέρα της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τρέχουσα φάση της δημιουργίας της κοινότητας STEAMonEdu και της συλλογής ορθών πρακτικών και πολιτικών. Μια φάση που περιλαμβάνει όλους τους συνεργάτες που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός καλού παραδείγματος οδηγού, ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τελικής εργαλειοθήκης. Συλλέχθηκαν περισσότερες από 50 καλές πρακτικές και υπάρχουν ήδη περίπου 150 εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα, προερχόμενοι όχι μόνο από τις συμμετέχουσες χώρες. Η πλατφόρμα αρχίζει να διαμορφώνεται και γίνεται ένα κρίσιμο σημείο συνάντησης για εκπαιδευτικούς, ειδικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Το συναρπαστικό μέρος της πρώτης ημέρας ήταν η clustering session  που είχαμε μαζί με δύο άλλα προγράμματα Erasmus + που εστιάζουν στην εκπαίδευση STEM και STE (A) M – ΕΠΙΛΟΓΗ και STE (A) M IT.

Τη δεύτερη ημέρα, οι συνεργάτες του έργου εστίασαν ιδιαίτερα στον προγραμματισμό του διαδικτυακού μαθήματος που θα παραδοθεί μέσω ενός MOOC, της ανάπτυξης της πλατφόρμας, της εκτίμησης επιπτώσεων και των εκπαιδευτικών εργαλείων που θα παραχθούν από το έργο. Το έργο τελείωσε με δραστηριότητες διάδοσης και μια επισκόπηση της προόδου του έργου.

Τέλος, έχει οριστεί μια ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο Ιανουάριο που φιλοξενείται από την Colectic, με όλους τους εταίρους να ελπίζουν να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο στη Βαρκελώνη.