Μαζί μας το European Schoolnet και η CESIE στην συνάντηση του έργου μας Erasmus+ “STEAMonEdu”

203

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία το European Schoolnet με το έργο του STEAMIT και την CESIE με το έργο CHOICE – Policy Reform in STEM στο οποίο επίσης συμμετέχουμε ως εταίροι για τις νέες ιδέες, νέες ευκαιρίες και τη διάθεση συνεργασίας στο πεδίο της STE(A)M εκπαίδευσης…. η παρέα μας μεγαλώνει!!!

Μία ειδική συνάντηση συνεργασίας σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 2ης συνάντησης εργασίας του έργου STEAMonEdu του προγράμματος Erasmus+ της βασικής δράσης 3 (KA3) και σημαντικές προοπτικές συνεργασίας συζητήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Με ομαδική δουλειά ανυπομονούμε να δουλέψουμε στο πεδίο της STE(A)M εκπαίδευσης. Η δεύτερη συνάντηση εργασίας έλαβε χώρα στις 25-26 Ιουνίου 2020 διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν διεξοδικά τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου.

It was great to have representatives from two other #ErasmusPlus projects: Choice – Policy Reform in STEM / CESIE and #STEAMIT_project / European Schoolnet at our #STEAMonEdu clustering session. We have discussed synergies, potential collaboration, and how our projects complement each other during our second project meeting which took place online on the 25th and 26th of June 2020.

We look forward to working together to boost #STEAM / #STEMEducation!