Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

146
ΡΧ5Δ46ΜΤΛΗ-ΑΓ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΠΠ