Δ.Σ. Ρίου: καινοτομία και εφαρμογή των ΤΠΕ στην τάξη

71

Translate to:

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-20, το Δημοτικό Σχολείο Ρίου εφαρμόζει ένα σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων στα πλαίσια της Βασικής δράσης ΚΑ1 του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Καινοτομούμε ενσωματώνοντας σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ στην τάξη”.
Η πρόταση του σχεδίου αξιολογήθηκε ως άριστη (92%) από την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ.
Η εφαρμογή του σχεδίου προβλέπει την κινητικότητα εκπαιδευτικών του σχολείου για την παρακολούθηση σεμιναρίων στο εξωτερικό και στη συνέχεια την εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.
Το σχέδιο προβλέπει τρεις κινητικότητες. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι δύο πρώτες. Στην πρώτη συμμετείχαν η κ. Μ. Λουμάκου (Δ/ντρια-ΠΕ 70), η κ. Ν. Σισσαμπέρη (Υπο/ντρια- ΠΕ 70) και η κ. Κ. Πολίτη ΠΕ 11) και μετέβησαν στην Βαρκελώνη όπου παρακολούθησαν το σεμινάριο (διάρκειας 30 ωρών) με τίτλο: “Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools” (28/10/2019- 2/11/2019).
Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 10-14 Φεβρουαρίου 2020. Σε αυτήν συμμετείχαν η κ. Μ. Λουμάκου (Δ/ντρια-ΠΕ 70), η κ. Ν. Σισσαμπέρη (Υπο/ντρια- ΠΕ 70) και η κ. Φ. Τζίντζου (ΠΕ 05) οι οποίες μετέβησαν στο Παρίσι όπου παρακολούθησαν το σεμινάριο (διάρκειας 30 ωρών) με τίτλο: “Digital games and Story Telling”
Ήδη, οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν σχετικές δραστηριότητες στις τάξεις όπου διδάσκουν και έχουν ενημερώσει τους/ις συναδέλφους/ισσες τους στο σχολείο μας. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια διάδοσης του έργου και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας κ. Παπαδούρη έχει πραγματοποιηθεί το πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όμορων σχολικών μονάδων στο οποίο οι προαναφερθείσες εκπαιδευτικοί ήταν επιμορφώτριες. Στην παρούσα φάση προετοιμάζεται το αντίστοιχο δεύτερο σεμινάριο επιμόρφωσης.
Παράλληλα, οι συμμετέχουσες στις κινητικότητες εκπαιδευτικοί έχουν κάνει σχετική επιμόρφωση στους/ις φοιτητές/ριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι/ες συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Δημοτικό Σχολείο Ρίου.