Διεθνές Εργαστήριο GEM IN με συμμετοχή των Ευρωπαίων Εταίρων

49

Το διεθνές εργαστήριο GEM IN, συντονισμένο από το CESIE
μόλις τελείωσε. Η δημιουργικότητα για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της διαπολιτισμικότητας και των ευρωπαϊκών αξιών, χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να γκρεμίσει τα τείχη και να δημιουργήσει μάθηση, κοινά βιώματα και διασκέδαση! Αυτά (και πολλά άλλα) είναι τα θέματα που καλύπτονται από συνεργάτες από Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία μέσα από αυτή τη πολλά υποσχόμενη σύμπραξη!
Κάτω από μια σειρά φωτογραφιών των διαφορετικών στιγμών του διεθνούς εργαστηρίου
ρίξτε μια ματιά!


CESIE (Ιταλία) Symplexis (Ελλάδα) PDEDE (Ελλάδα) INOVA + (Πορτογαλία) Casa do Professor (Πορτογαλία) CARDET (Κύπρος) Η Γραμματική Σχολή Λευκωσία (Κύπρος) ALDA (Γαλλία)