ΓΕ.Λ. Βραχναιίκων: με τα φτερά του Erasmus+ στη Φινλανδία !

54

 

Translate to:

Απόλυτα επιτυχημένη τόσο σε επίπεδο συνεργασίας με τους φινλανδούς εκπαιδευτικούς όσο και φιλοξενίας των μαθητών από τις φινλανδικές οικογένειες, ήταν η επίσκεψη του ΓΕ.Λ. Βραχναιίκων στο Virrat της Φινλανδίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/KA2 – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Ηeadlines: More Than Meets the Eye” και με τους μαθητές να μένουν ευχαριστημένοι, αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες.

Ακολουθεί στο συνημμένο PDF η αναλυτική έκθεση του προγράμματος που υπογράφουν οι εκπαιδευτικοί: Σοφίας Θωμάς και Κοπανά Αλεξάνδρα.

Έκθεση επίσκεψης στην Φινλανδία _ Erasmus

Συνημμένα Αρχεία: