Το ΓΕ.Λ. Βασιλακίου στη Βαρκελώνη: «Children with Special Needs – Learning Knows No Boundaries»

32

 

Translate to:

Έκθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+/ Δράση ΚΑ1 -Κινητικότητα για σκοπούς
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου Βασιλακίου: Τζίφα Σταυρούλας, ΠΕ02
Ασημακόπουλου Γεωργίου, ΠΕ02, Ηλιόπουλου Βασιλείου, ΠΕ04.01.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στη Βαρκελώνη με θέμα:«Children with Special Needs – Learning Knows No Boundaries», συμμετείχαν συνολικά 14 εκπαιδευτικοί από 3 διαφορετικές χώρες: από την Ελλάδα, τη Νορβηγία και την Τουρκία με έμφαση σε στοιχεία της πόλης και της γύρω περιοχής, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στην καθημερινή διδακτική πρακτική.

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα στο συνημμένο PDF

 

Συνημμένα Αρχεία: