Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” ΕΠΑ.Λ. στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

761

Εκδόθηκε η Πρόσκληση συμμετοχής αποφοίτων και εκπαιδευτικών στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους-  Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) των Φάσεων A΄, Β΄και Γ’ καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας. 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

από 12/6/2020 έως 22/6/2020 για τις ειδικότητες της 1ης περιόδου και

από 26/6/2020 έως 6/7/2020 για τις ειδικότητες της 2ης περιόδου

Κατεβάστε τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (MS-Word) ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και κατόπιν υποβολή με email μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά – έγγραφα όπως περιγράφονται στην πρόσκληση.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΣΤΟ Π.Π.Π. 4-6-2020 ΑΔΑ ΩΔΙ746ΜΤΛΗ-Υ7Κ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ Π.Π.Π. 4-6-2020 ΑΔΑ ΩΔΙ746ΜΤΛΗ-Υ7Κ

Πρόσκληση ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για ΠΠΠ γ' φάση ΑΔΑ ΩΔΙ746ΜΤΛΗ-Υ7Κ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ