Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για τους υποψηφίους για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

61
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓ-ΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 2020-2021