Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

33
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημία