Και το D.A.N.sC.E. for All στο Ιστοσεμινάριο με θέμα: “Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

95

Translate to:

 

της Μαρίας Πολυγένη,

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ το Δημητρούκειο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου επισκέφθηκαν την Πορτογαλία. Στόχος τους ήταν να παρακολουθήσουν την πρωτοποριακή προσέγγιση του πορτογαλικού εκπαιδευτικού συστήματος ως προς την συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο.

Υπενθυμίζεται ότι το όραμα των συμμετεχόντων στο έργο “D.A.N.sC.E for All-Designing A New sChool Education for All” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μίας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. Σχολεία δηλαδή στα οποία το σύνολο των μαθητών ανεξαρτήτως μαθησιακού επιπέδου και διαφορετικών ατομικών χαρακτηριστικών κάθε τύπου να είναι σε θέση χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και εργαλεία να απολαμβάνουν τη διαδικασία της μάθησης σε ένα ευχάριστο και ελκυστικό περιβάλλον.  Ένα περιβάλλον στο οποίο η μαθησιακή διαδικασία θα είναι ένας ευχάριστος χορός (D.A.N.s.C.E) για όλους!

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων ήρθαν σε επαφή τόσο με το θεωρητικό πλαίσιο της πορτογαλικής προσέγγισης όσο και με τα ίδια τα σχολεία, καθώς το επιλεγόμενο πρόγραμμα της χώρας υποδοχής προσέφερε τη δυνατότητα επίσκεψης σε σχολεία της Πορτογαλίας.

Στις επισκέψεις αυτές οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν το εύρος και το μέγεθος με το οποίο τα ψηφιακά εργαλεία έχουν ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία του πορτογαλικού συστήματος και πόσο μεγάλη βοήθεια προσφέρουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι εμπειρίες αυτές στη συνέχεια μεταφέρθηκαν πίσω στα σχολεία και λειτούργησαν ως έμπνευση για νέες μορφές διδασκαλίας εντός των τάξεων.

Αναλυτικότερα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αποτελεί μια πρωτοπορία η οποία δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Οι μαθητές στην Πορτογαλία το χρησιμοποιούσαν για να αναζητήσουν πληροφορίες ή να λάβουν μέρος σε δημοσκοπήσεις, τις οποίες οργάνωνε ο εκπαιδευτικός. Μετά τη χρήση τους, τα κινητά τηλέφωνα παρέμεναν πάνω στα θρανία ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να ελέγχει την ορθή χρήση τους. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τα δύο σχολεία, καθώς οι ασκήσεις στον υπολογιστή και η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, μέσα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην εξ αποστάσεων εκπαίδευση, θα προσαρτηθούν στις τάξεις μας μετά την επαναλειτουργία τους με την αύξηση της χρήσης υπολογιστή ή tablet εντός της σχολικής τάξης.

Παράλληλα, ιστοσελίδες και εκπαιδευτικές εφαρμογές οι οποίες προσφέρουν στους μαθητές με αναπηρία δυνατότητες ανάπτυξης της κινητικότητας τους, χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Οι εφαρμογές αυτές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και εντός της τάξης, καθώς λειτουργούν εξαιρετικά σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές ή μη ειδικές ανάγκες αλλά και σε μαθητές των πρώτων τάξεων του γενικού σχολείου.

Επιθυμώντας να διαχυθούν όσα βιώσαμε και καταγράψαμε στους εκπαιδευτικούς του νομού Αιτωλοακαρνανίας, παρουσιάσαμε τις εμπειρίες μας στο διαδικτυακό σεμινάριο  «Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο διοργανώθηκε από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ70 της 3ης και 4ης Ενότητας σχολικών μονάδων της Π.Δ.Ε Δυτ. Ελλάδας και τον Συντονιστή ΕΑΕΕ της Π.Δ.Ε Δυτ. Ελλάδας, στο πλαίσιο υποστήριξης των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σίγουρα οι εμπειρίες που αποκομίσαμε δεν μπορούν να συνοψισθούν σε εφαρμογές και εξοπλισμό, αλλά μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη ώστε η εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στις τάξεις μας να αναπτυχθεί και να διευρύνει λίγο ακόμα τον δρόμο προς την εξέλιξη εκπαιδευτικών, μαθητών και του σχολείου ως σύνολο.

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Σαρλή Έλενα