Υ.Α με Θέμα: «Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020» (ΦΕΚ 1844Β)

90

Σημαντικές οδηγίες οργάνωσης για την επανέναρξη της Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., η Υ.Α με Θέμα: «Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020» (ΦΕΚ 1844Β)

55323_ΤΡΟΠ _ΥΑ_ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Β' 1844) (002) ΦΕΚ1844

Συνημμένα Αρχεία: