ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.: “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”

31
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 4 ( ΤΕΛΙΚΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕξΑΕ και Σχολική Πραγματικότητα)