ΦΕΚ για το Πρόγραμμα Σπουδών για την ειδικότητα «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη» και για 5 νέα Προγράμματα Σπουδών του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης για το «Μεταλυκειακό έτος -Τάξη μαθητείας»

96

Ενημέρωση για την δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ για το Πρόγραμμα Σπουδών για την ειδικότητα «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη» και για 5 νέα Προγράμματα Σπουδών του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης για το «Μεταλυκειακό έτος -Τάξη μαθητείας» :

 

Α. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ2/30626/ΓΓ4 (ΦΕΚ 817Β ́/12-03-2020) με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών για την ειδικότητα «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη» για το «Μεταλυκειακό έτος -Τάξη μαθητείας».

Β. Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ11/31892/ΓΓ4 (ΦΕΚ 819Β ́/12-03-2020) με θέμα: Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) των παρακάτω ειδικοτήτων:

  1. «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών»
  2. «Βοηθός Φαρμακείου»
  3. «Κομμωτικής Τέχνης»
  4. «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης»
  5. «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ»

FEK 817 document
FEK 819 document
     

Συνημμένα Αρχεία: