Τα σχολεία Μεσολογγίου επιστρέφουν από την Πορτογαλία γεμάτα εμπειρίες

45

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος «Σχεδιάζοντας μία Νέα Σχολική Εκπαίδευση Για Όλους- “Designing A New School Education for All (DANsCE for All) (Κωδ. Αριθ. 2019-1-EL01-KA101-061878), που υλοποιείται από την Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή τεσσάρων σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, το Δημητρούκειο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου ταξίδεψαν στην Πορτογαλία, η οποία πρωτοπορεί σε θέματα συμπερίληψης.

Οι εκπαιδευτικοί Χαρμαντζής Ανδρέας και Πολυγένη Μαρία από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, καθώς και η Ζήκου Όλγα και Κατσιμάρδου Βαλεντίνα από το 2ο Δημοτικό Σχολείο εκπροσώπησαν τόσο τα δύο σχολεία όσο και την ειδική και γενική αγωγή με στόχο να ενημερωθούν για την συμπερίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σεμινάριο παρείχε τόσο γενικές πληροφορίες για την ανάπτυξη των παιδιών όσο και ειδικότερες για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον επισκέφθηκαν σχολεία γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου η συμπερίληψη αποτελεί πραγματικότητα και κάθε παιδί είναι μέλος του σχολικού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τα πεπραγμένα και να τα συγκρίνουν με τα ελληνικά δεδομένα.

Η επιστροφή τους σήμανε την διάχυση των ιδεών και του υλικού εντός των σχολείων και την προσαρμογή των ιδεών στην ελληνική πραγματικότητα με στόχο η συμπερίληψη στην Ελλάδα να κάνει ένα βήμα προς τα διεθνή δεδομένα και προς το μέλλον.