Οδηγίες για την καταχώριση των Αιτήσεων-Δηλώσεων υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

20

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας,  σχετικά με  την καταχώριση των Αιτήσεων-Δηλώσεων υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 αποσαφηνίζουμε τα παρακάτω:

  1. Μέχρι τις 9 Απριλίου παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να έχουν συγκεντρώσει τις Α-Δ όλων των μαθητών τους και όσων αποφοίτων απευθύνθηκαν στη σχολική τους μονάδα.
  2. Μέχρι τις 29 Απριλίου παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να καταχωρίσουν οριστικά στο ΠΣ myschool όλες τις Α-Δ. Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 29 Απριλίου, οπότε και θα κλειδώσει.
  3. Με την παρουσία των υποψηφίων στα Λύκεια σε επόμενο χρονικό στάδιο, η εφαρμογή ΠΣ myschool θα ξανανοίξει, για να δεχτεί τυχόν τροποποιήσεις από ελλείψεις ή σφάλματα σε ονομαστικά στοιχεία, ταυτότητα/διαβατήριο, καθώς και κατάθεση γνωματεύσεων για προφορική εξέταση που ενδεχομένως δεν είχαν  παραλάβει οι υποψήφιοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες πιστοποίησης και ΔΕΔΑ.

4.Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και επομένως δεν δύναται να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση δήλωση θα πρέπει να στείλουν εναλλακτικά,  με κάθε πρόσφορο  μέσο, μια χειρόγραφη αίτηση αναγράφοντας τα πλήρη ονομαστικά στοιχεία   και το τηλ. επικοινωνίας τους, καθώς και τα μαθήματα γενικά και ειδικά που επιθυμούν να εξεταστούν όπως επίσης και ΤΕΦΑΑ και  νέα Μουσικά μαθήματα.Αν πρόκειται για απόφοιτο θα πρέπει να γίνει και ο  προσδιορισμός της ομάδας προσανατολισμού και του συστήματος (παλαιού/νέου) με το οποίο επιθυμεί να  λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Επομένως, θα πρέπει εφόσον οι Διευθυντές των Λυκείων παραλάβουν τις χειρόγραφες αιτήσεις να  επικοινωνήσουν με τους υποψηφίους στη περίπτωση που εντοπίσουν ασάφειες και κατόπιν να τις καταχωρήσουν  στο ΠΣ myschool.

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων