Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Αίτηση-Δήλωση και δικαιολογητικά για προφορική εξέταση

88

Σχετικό Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. :

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis ,

όπου περιγράφεται η διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και όπου υπάρχουν όλα τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες.

Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ
Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΕΠΑΛ
ΕΠΑΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση
ΝΕΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση
ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση