Αποφάσεις απόλυσης ΕΕΠ/ΕΒΠ που είχαν προσληφθεί σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2019-20, λόγω διορισμού τους σε μόνιμες θέσεις μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

418
6ΓΗ846ΜΤΛΗ-ΣΛΛ
6ΓΜΧ46ΜΤΛΗ-ΙΝΥ
629Δ46ΜΤΛΗ-ΜΣ4
ΨΚΑΝ46ΜΤΛΗ-ΑΝΓ
ΨΥΥ546ΜΤΛΗ-ΤΦΝ
ΩΚΠΖ46ΜΤΛΗ-Υ30

Συνημμένα Αρχεία: