Πλαίσιο Εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων

43

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αριθ. 25735/Η1/27-02-2020 Υπουργική Απόφαση στην οποία αναφέρεται η Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Erasmus+. Ακολουθεί το ΦΕΚ.

27_2_2020 Πλαίσιο Συμμετοχής και Μετακινήσεων στο Erasmus+

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ

Συνημμένα Αρχεία: