Οι καλλιτέχνες του 8ου Πειραματικού Δ.Σ. Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών στην Καταλονία

42

Translate to:

 

Υλοποιώντας το έργο Learning with the arts στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του 8/θέσιου ΠΣΠΠ, Ευγενία Κοντοδήμου, Κλαίρη Βέρρα, Ηλέκτρα Βανακάρα, Αργυρή-Ευσταθία Τσέλη συνοδευόμενες από τις εκπαιδευτικούς Παρούση Μαρία ΠΕ06 και Ναλμπάντη Μαρία ΠΕ70, συμμετείχαν στη διακρατική εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Καταλονία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διεξήχθηκαν οι εξής εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες: LM1: Catalan traditional musical instruments, LM2: Art in the vineyards, LM3: Orienteering race, LM4: Paul Casals, LM5: Human towers, trip to Vilafranca.

Κάθε θεματική ενότητα ξεκινούσε με παρουσίαση, με τη χρήση πολυμέσων, που είχε προετοιμαστεί από τους μαθητές του σχολείου υποδοχής. Κατόπιν, οι φιλοξενούμενοι μαθητές, σχηματίζοντας μικτές ομάδες με Καταλανούς μαθητές, υλοποιούσαν συγκεκριμένες δραστηριότητες που άπτονταν του εκάστοτε θέματος. Μετά το πέρας των παραπάνω δραστηριοτήτων οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο που αξιολογούσε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις αναφορικά με τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες.

Κατά τη γνώμη των μαθητών, όλες οι σχεδιασμένες από τη χώρα υποδοχής δραστηριότητες τους βοήθησαν να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις αλλά και κάποιες δεξιότητες στην ξένη γλώσσα, απάντησαν θετικά στο ερώτημα πόσο ελκυστικές ήταν οι δραστηριότητες στο σύνολό τους προς την ομαδοσυνεργατικότητα και όλοι δήλωσαν ότι είχαν ενεργό συμμετοχή ακόμη και όταν κάποιες δραστηριότητα δεν ήταν η αγαπημένη τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς.
Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες βοήθησαν την προώθηση τόσο των προσληπτικών (reading, listening) και παραγωγικών (speaking, writing) δεξιοτήτων όσο και της ομαδοσυνεργατικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο PDF

katalonia (002)

Συνημμένα Αρχεία: