Μήνυμα Περιφερειακής Διευθύντριας Στερεάς Ελλάδας κας Ελένης Π. Μπενιάτα “Έκκληση για συνδρομή καρκινοπαθούς μαθήτριας”

51

766_7-2-2020 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ