ΦΕΚ 4947/τ.Β’/31-12-2019: Τροποποίηση της με αριθμ. 47455/767/18-10-2019 απόφασης

162

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 4947 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-12-2019 (ΦΕΚ 4947/τ.Β’/31-12-2019) η με αρ. πρωτ. 60159/959/20-12-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. 47455/767/18-10-2019 απόφασης “Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020″».

Δείτε το συνημμένο Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ 4947τ.Β’31-12-2019

Συνημμένα Αρχεία: