Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πάτρας στη δράση “Bringing sport to children with special needs”

64

Translate to:

 
 Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πάτρας συμμετέχει ως εταίρος στη δράση ERASMUS+ με θέμα:”Bringing sport to children with special needs”. Το έργο NeedSport είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας Erasmus + για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο σχολική εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική κατευθυντήρια  εφαρμογή για τους αθλητές, τους εκπαιδευτές, προπονητές, δάσκαλους, γονείς και όσους ενδιαφέρονται, που να περιέχει συγκεκριμένες ιδέες, συστάσεις και παραδείγματα κατάλληλων αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες, για τη  βελτίωση των δεξιοτήτων τους και για την ενσωμάτωσή τους σε αθλητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα εμπλέκει 10 διαφορετικούς οργανισμούς από την Κροατία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία και  Σλοβενία.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο PDF ΔΡΑΣΗ ERASMUS

Συνημμένα Αρχεία: