Έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος EUROSCOLA

224

Εγκρίνουμε τη μετακίνηση με διανυκτερεύσεις τριών (3) εκπαιδευτικών και είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών/τριών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας στην πόλη Στρασβούργο της Γαλλίας από 05-02-2020 έως και 08-02-2020, στο πλαίσιο προγράμματος διεθνούς οργανισμού, «Πρόγραμμα EUROSCOLA» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΩΙΧΚ46ΜΤΛΗ-ΦΙΖ
ΩΩΗ646ΜΤΛΗ-53Η ΑΠΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠ ΚΩΝ

Συνημμένα Αρχεία: