ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Ευρωπαϊκή διάκριση του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» και η πορεία του στην Π.Δ.Ε.Δ.Ε. 17-1-2010

76

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Ευρωπαϊκή διάκριση του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.» και η πορεία του στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕΔΕ