Με τα φτερά του Erasmus+ ταξιδεύει και το Δημοτικό Σχολείο Φαρρών

88

 

Στη Στοκχόλμη, την «πόλη ανάμεσα στις γέφυρες»-όπως  είναι το όνομά της- πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ KA1 (2019-1-EL01-KA101-061744) του Δημοτικού Σχολείου Φαρρών με τίτλο “Learning for all, learning as one”. H διευθύντρια Βασιλική Γκολώνη και η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ρούσσου Μαρία έλαβαν μέρος κατά το χρονικό διάστημα από 21 έως 25 Οκτωβρίου στο επιμορφωτικό σεμινάριο Digital Classroom: Using ICT in Education, Flipped Classroom Model, Gamification and STEM που υλοποιήθηκε στην καρδιά της σουηδικής πρωτεύουσας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τη γνώση, τα εργαλεία και την αυτοπεποίθηση να αξιοποιούν πλήρως την τεχνολογία στην τάξη τους,  ώστε να μεγιστοποιούν τις μαθησιακές δυνατότητες των μαθητών.  Μέσα από την παρουσίαση μιας ποικιλίας ψηφιακών εργαλείων οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με το μoντέλο της ανεστραμμένης τάξης (Flipped Classroom), αξιοποιώντας τις αρχές τις διερευνητικής μάθησης και τις δυνατότητες της παιχνιδοποίησης και του STEM.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν συναδέλφους τους από άλλες χώρες και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές σχετικές με το θέμα, αλλά και να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας των άλλων ευρωπαϊκών σχολείων μέσα από παρουσιάσεις που έγιναν στο στάδιο της γνωριμίας των μελών της ομάδας.  Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση να υπάρξει συνέχεια της συνεργασίας με τους  ευρωπαίους συναδέλφους σε επίπεδο τάξης και σχολείου, ώστε οι νέες γνώσεις και εμπειρίες να ωφελήσουν τους τελικούς αποδέκτες αυτών των προγραμμάτων του ERASMUS+ που είναι οι μαθητές μας.

Επίσης υπάρχουν αναλυτική παρουσίαση και στοιχεία από την πρώτη κινητικότητα στη Σουηδία στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του σχολείου.

1η κινητικότητα για το πρόγραμμα Erasmus+: Σουηδία

 

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας