Καλές Πρακτικές του Δημοτικού Σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας μέσω της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ KA101

115

Translate to:

Το Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ενίσχυση των δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα με στόχο την ποιοτική εκπαίδευση:α)του γενικού μαθητικού πληθυσμου β)των μαθητών με ειδικές ή μαθησιακές ανάγκες γ)των μεταναστών».

Πέραν της βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού του, υλοποιήθηκαν εξαιρετικές δράσεις και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος όπως η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στα παιδιά της ΣΤ’ τάξης η οποία έγινε στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για 8 εβδομάδες και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου .

Επίσης το παραπάνω διδακτικό σενάριο παρουσιάστηκε με την ανάλογη βιβλιογραφική υποστήριξη και κατόπιν κρίσεως στο συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού τον Μάιο του 2019 με τίτλο «Η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας.» από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Ιωάννη Κουτσουνά.

Πρακτικά συνεδρίου Νέου Παιδαγωγού σσ 1415-1423. Εργασία για το CLIL

Επίσης πλούσιο υλικό έργο CLIL μπορεί κάποιος να αναζητήσει εδώ.

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας