Η Μαθητεία στην Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ την τριετία 2017-2020

81

Ο αριθμός των μαθητευομένων στην εφετινή Φάση Δ’ της Σχολικής περιόδου 2019-2020 στην Δυτική Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με την Φάση Β’ (2017-2018) και αύξηση της τάξης του 7% σε σχέση με την περσινή Φάση Γ’ (2018-2019) (ενδεικτικά στο πρώτο γράφημα).

Αναφορικά με την διαφορά στον αριθμό μαθητευομένων μεταξύ της Φάσης Δ’ και της Φάσης Γ’ (ενδεικτικά στο δεύτερο γράφημα) είναι αξιοσημείωτη η παρατήρηση ότι η Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας είναι η μοναδική στην επικράτεια όπου σημειώθηκε θετική διαφορά αριθμού μαθητευομένων οι οποίοι θα επωφεληθούν επαγγελματικά από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της Μαθητείας (+29 μαθητευόμενοι).