Ανακοίνωση απόφασης πρόσληψης & τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 σε γενικά σχολεία της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

544
14658_16-12-2019_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ23-ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_9ΦΣΩ46ΜΤΛΗ-6ΘΚ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ (μόνο ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)- ΟΔΗΓΙΕΣ_17122019