Το ΕΠΑ.Λ Λεχαινών στην Ολλανδία “Improving WBL in Mobility by improving Teachers’ planning competences”

22

 

“Improving WBL in Mobility by improving Teachers’ planning competences”

Transnational Project Meeting DORDRECHT, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

  • ΕΤΑΙΡΟΣ

ROC Da Vinci College (Ολλανδία) Jolanda van de Lagemaat

  • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών (Ελλάδα) Γιώργος Δελημπέης

C.O.P.A.E. ILIS M.I.K.E. (Ελλάδα) Νίκη Κλάδη

UNISER Coop. Sociale (Ιταλία) Paola Saini

ALFMED (Γαλλία) Alexandra Deil-Brummelhuis

ROC Da Vinci College (Ολλανδία) Jolanda van de Lagemaat

Foyle International Ltd (Β. Ιρλανδία) Feargal Doherty

INCOMA (Ισπανία) Saskia Dies

I.S.I.S.S. Magnaghi (Ιταλία)  Daniela Rocca, Donatela Savi

1) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο κύριος σκοπός της συνάντησης στο ROC da Vinci College της πόλης Ντόρτ-τρεχτ στην Ολλανδία ήταν α) η αξιολόγηση και ο αναστοχασμός των αποτελεσμάτων του πρώτου θερινού σχολείου στη Γαστούνη (3-6/9/2019) και β) ο σχεδιασμός του νέου θερινού σχολείου το καλοκαίρι του 2020 στον εταίρο Incoma στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη της τις απαντήσεις τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτών από τα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της συζήτησης οδήγησαν στην αναπροσαρμογή τμημάτων του επιμορφωτικού προγράμματος (θερινού σχολείου), ώστε από τη μια να προσφέρει ευελιξία και από την άλλη να ανταποκρίνεται περισσότερο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Αναθεωρήθηκε το περιεχόμενο των περισσότερων ενοτήτων και συζητήθηκαν νέες μεθοδολογίες με βασικό χαρακτηριστικό τη βιωματική προσέγγιση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη ανάγκη προγραμματισμού περισσότερου χρόνου για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε να δίνεται το απαραίτητο χρονικό περιθώριο στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για αφομοίωση και περαιτέρω συζήτηση αποριών. Γενικότερα, συντονίστηκε η ακολουθία όλων των ενοτήτων μεταξύ τους και προγραμματίστηκαν περισσότερες “ασκήσεις ενεργοποίησης” (energizers) που διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να δραστηριοποιηθούν/συντονιστούν πριν την έναρξη της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Με μορφή εργαστηρίου (workshop) και της μεθόδου BMC (Business Model Compass) τέθηκαν οι βάσεις για ένα σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης (sustainability plan) του παρόντος προγράμματος MobiliTeach, συζητήθηκαν τεχνικές και ιδέες διάχυσης, όπως επίσης και τρόποι συλλογής, παρουσίασης και διανομής των αποτελεσμάτων από το επόμενο θερινό σχολείο. Η ιδέα της σχεδίασης και ανάπτυξης μιας στρατηγικής διεθνοποίησης ή αλλιώς ενός “πλάνου ευρωπαϊκής ανάπτυξης” (European Development plan) προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε οργανισμού/εκπαιδευτικού ιδρύματος χαιρετίστηκε από την ομάδα των εταίρων ως ένα μέσο αποτύπωσης και συστηματοποίησης της ευρωπαϊκής εργασίας.

Έγινε ανακατανομή των εργασιών και τέθηκε ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους.  Μέσα Ιανουαρίου 2020: πακέτο πληροφοριών για το θερινό σχολείο στη Σεβίλλη (Incoma)  Τέλος Ιανουαρίου: οριστικοποίηση του αριθμού των συμμετεχόντων  Φεβρουάριος: επικαιροποίηση της ιστοσελίδας  Μάρτιος: οριστικοποίηση της λίστας συμμετεχόντων.  Απρίλιος: πρόσκληση για συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής  Μάιος: διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Ιούνιος: ολοκλήρωση των σχεδίων μαθήματος (lesson plans) για όλες τις ενότητες

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την ξενάγηση στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος του ROC da Vinci College και κυρίως στο κτίριο, όπου αναπτύσσονται οικολογικές τεχνολογίες με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα επιτρέπει και ενθαρρύνει τη συνεργασία με εταιρείες, οι οποίες δωρίζουν/επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό που με τη σειρά του αξιοποιείται για ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων. Η σχολική κοινότητα κερδίζει με αυτό τον τρόπο σε τεχνογνωσία, οι μαθητές σε (απαραίτητη) εμπειρία και οι εκπαιδευτικοί σε νέες μεθοδολογίες προσαρμοσμένες σε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Τέλος, συζητήθηκαν πρακτικά ζητήματα για το επόμενο θερινό σχολείο στη Σεβίλλη, όπως διαμονή, διατροφή, χώρος διεξαγωγής και ένα γενικότερο κοστολόγιο. Συμφωνήθηκε η επιλογή των εκπαιδευτικών να γίνει πρωτίστως με βάση την καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο B1/2) και στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες και τα κριτήρια επιμόρφωσης του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος.

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  Καλωσόρισμα από τη διοίκηση του ROC da Vinci College  Συζήτηση διοικητικών ζητημάτων.  «Θερινό σχολείο Γαστούνης»: Αξιολόγηση και προσδιορισμό σημείων βελτίωσης  Στρογγυλή τράπεζα: συζήτηση των εκπαιδευτικών μεθόδων  Ιστοσελίδα: αναθεώρηση και ενημέρωση τμημάτων

ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών για το επόμενο θερινό σχολείο (καλοκαίρι 2020)  «Θερινό σχολείο Σεβίλλης»: παρουσίαση και συζήτηση πρακτικών ζητημάτων  Πλάνο αειφόρου ανάπτυξης  Εκπαιδευτική επίσκεψη στο τμήμα «Αειφόρου ανάπτυξης, οικολογίας και ανακύκλωσης» του ROC da Vinci College  Διάχυση και διαφήμιση  Αξιολόγηση της συνάντησης

3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ Δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα.

Ο διευθυντής                                                      Ο συντονιστής
Βατσής Παναγιώτης                                             Δελημπέης Γιώργος
ΠΕ83 Ηλεκτρολόγος                                            ΠΕ86 Πληροφορικής