Πρόσκληση προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για πρόσληψη στην ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

513
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνημμένα Αρχεία: