Ανακοίνωση απόφασης πρόσληψης & τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 σε γενικά σχολεία της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

245

 Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών κλάδων Ε.Ε.Π. (ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών) που τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Καλούνται οι υποψήφιες αναπληρώτριες κλάδου Ε.Ε.Π. (ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών) οι οποίες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τη συνημμένη Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, να παρουσιαστούν την

Παρασκευή 13-12-2019 από 09:00 έως 12:00 πμ

για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α στην Πάτρα.
Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η

Τρίτη 17/12/2019 έως 12:00 π.μ 

Όσοι δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία πρόσληψης, δείτε το αντίστοιχο συνημμένο αρχείο.

 

14539 - 12-12-2019 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΟ 651Ν46ΜΤΛΗ-2Α5

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ (μόνο ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)- ΟΔΗΓΙΕΣ_13-12-2019