Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό των χώρων που στεγάζεται η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου

45
πρόσκληση για καθαριότητα 2020_

Συνημμένα Αρχεία: