Το ΓΕΛ Βραχναιίκων στο Saarbrucken της Γερμανίας

14

Στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/KA2 – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, το ΓΕΛ Βραχναιίκων υλοποίησε τη δράση με τίτλο : “Headlines: More Than Meets the Eye” στο French-German High School στο Saarbrucken της Γερμανίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 μαθητές του ΓΕΛ Βραχναιίκων με συνοδούς καθηγητές τους: Θωμά Σοφία,  Αναστασία Μαχαίρα και Ευσταθία Ψωράκη.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο PDF

έκθεση επίσκεψης στην Γερμανία_Erasmus_

Συνημμένα Αρχεία: