Ανακοίνωση αποφάσεων πρόσληψης & τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 σε ΕΠΑ.Λ. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

269

 Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών κλάδων Ε.Ε.Π. (ΠΕ23 Ψυχολόγων) που τοποθετήθηκαν σε ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π. (ΠΕ23 – Ψυχολόγων), οι οποίοι προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΕΠΑ.Λ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τις συνημμένες Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, να παρουσιαστούν την

Τρίτη 10-12-2019 από 09:00 έως 12:00 πμ

για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α στην Πάτρα.

Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Παρασκευή 13/12/2019 .

Όσοι δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

Για τη Διαδικασία Πρόσληψης δείτε το συνημμένο αρχείο

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ (μόνο ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)- ΟΔΗΓΙΕΣ_09122019

 

14346- 06-12-2019 - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ23 - ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ- 6ΚΘ446ΜΤΛΗ-ΘΙ9

 

14347- 06-12-2019 - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ23 - ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ΩΔΩΒ46ΜΤΛΗ-Ε5Χ