2η Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ 2019-2020

97

Δεύτερη Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και το ΜΕΤ Παν/μίου Πατρών με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Europe Direct Patras στην οποία μπορούν να συμμετέχουν Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και όσοι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν ή και να δηλώσουν συμμετοχή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Αναλυτικές Οδηγίες στο πρόγραμμα και το συνημμένο έγγραφο.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας Erasmus+ 5_12_2019

2η Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ 5_12_2019

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Συνημμένα Αρχεία: