Ανακοινοποίηση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020

117
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_Ω5Ο246ΜΤΛΗ-Π3Λ _Ανακοινοποίηση