To DANsCE for All της ΠΔΕΔΕ στη Ρώμη

25

Translate to:

 

Στη Ρώμη βρέθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ “DANsCE for All- Designing A New School Education for All”- “Σχεδιάζοντας μία Νέα Σχολική Εκπαίδευση Για Όλους” δια της Συντονίστριας του προγράμματος κ. Σαρλή Έλενας (Προωθήτριας Ευρωπαικών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας. Υπενθιμίζεται ότι πρόκειται για μία Εθνική Κοινοπραξία της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενη από το Erasmus+ στην οποία εντάσσονται τέσσερα συστεγαζόμενα σχολεία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα το Δημητρούκειο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου το οποίο συστεγάζεται με το 2ο Δ.Σ. Μεσολογγίου καθώς και το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου το οποίο συστεγάζεται με το 9ο Δ.Σ. Αγρινίου. Το σχέδιο έχει διάρκεια 24 μήνες και αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μέλους του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) υπό την επιστημονική καθοδήγηση δύο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (της Γενικής Αγωγής και της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης) κ. Βαλμά Θεοφάνη και Ζησιμόπουλο Δημήτριο (επιστημονικά υπεύθυνο του έργου) αντίστοιχα. Ένας εκ των βασικών στόχων της κοινοπραξίας αυτής είναι ισότιμη συμμετοχή στη σχολική ζωή των μαθητών που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο περιθωριοποίησης, αποκλεισμού από την εκπαιδευτική διαδικασία και κατ’ επέκταση σχολικής αποτυχίας και εν προκειμένω των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε προοπτικά η καθημερινή εκπαιδευτική πράξη να είναι μία γιορτή, ένας “χορός” για όλους (D.A.N.sC.E. for All). Παράλληλα ένας εξίσου σημαντικός στόχος της εν λόγω κοινοπραξίας είναι η διεθνοποίηση των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτή αλλά και του συνόλου των σχολικών μονάδων του νομού. Ενός νομού με πολύ μεγάλη γεωγραφική διασπορά που δυσχεραίνει τη διάδοση της πληροφορίας και ήταν επιτακτική ανάγκη η ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή σε αυτή τη δράση διεθνοποίησης των σχολικών μονάδων αλλά και της κατάκτησης της τεχνογνωσίας για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Έτσι το DANsCE for All βρέθηκε στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο “EU Project Design-Project Cycle Management- A Practical Workshop” το οποίο διεξήχθη στη Ρώμη 31 Νοεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2020 και στο οποίο συμμετείχε η συντονίστρια του προγράμματος και Προωθήτρια Ευρωπαικών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Σαρλή Έλενα.

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο συμμετείχαν αντίστοιχοι εκπρόσωποι άλλων χωρών με αντικείμενο εργασίας τους την υποστήριξη σχεδίων Erasmus+ ενώ κατά τη διάρκεια του πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος που είχε προηγηθεί κατά το σχεδιασμό της επίσκεψης τηλεδιάσκεψη με 2 ακόμη φορείς που υλοποιούσαν αντίστοιχου περιεχομένου σεμινάριο σε διαφορετικές Ευρωπαικές Χώρες την ίδια χρονική περίοδο για λόγους περαιτέρω δικτύωσης της κοινοπραξίας.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο παρείχε ως επί το πλείστον και σε βάθος σημαντικές πτυχές του Project Cycle Management και του Logical FrameWork Approach ουτώς ώστε να αποκτείσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαικών Προγραμμάτων με τη μορφή πρακτικού εργαστηρίου.

Επίσης είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περίοδο 2014-2020, από πού προέρχεται αλλά και τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία διαμοιράζεται, ενώ έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από αναφορές, μελέτες και προαναγγελίες του προϋπολογισμού 2020-2027. Πρακτικό εργαστήριο υλοποιήθηκε αναφορικά με την αποφυγή συγκεκριμένων λαθών που γίνονται συνήθως στην οικονομική διαχείριση σχεδίων Erasmus+ και όχι μόνο.

Τέλος ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν η βιωματική εμπειρία γνωριμίας με τα πολιτιστικά στοιχεία της χώρας αλλά και της ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων των συμμετεχόντων μεταξύ τους, η οποία παρά το φόρτο εργασίας που είχε, ήταν απολαυστική για όλους τους συμμετέχοντες αφού ομαδοσυνεργατικά μέσα από ένα ” City Bingo” το οποίο χρησιμοποιούσε πολλαπλά εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους (δημιουργία quiz, συνεντεύξεις και βιντεοδημιουργίες, STEAM approach, story telling, ενεργό πολιτειότητα) δημιουργήθηκαν padlets τα οποία και παρουσίασαν στο τέλος μίας κουραστικής αλλά άκρως δημιουργικής ημέρας οι ομάδες που είχαν συσταθεί.

Ομοίως εποικοδομητική ήταν και η εμπειρία επίσκεψης σε Δευτεροβάθμια Σχολική Μονάδα της Ρώμης η οποία κατέχει το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας των μαθητών της σε σχολικές επιδόσεις ενώ παράλληλα είναι το Λύκειο με το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων προγραμμάτων Erasmus+ έχοντας από το 2014 που ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ 35 εγκεκριμένα σχέδια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τη Διευθύντρια αλλά και τα μέλη των Ομάδων Ευρωπαικών Προγραμμάτων που διαθέτουν ανά θεματική ενότητα και να γνωρίζουν τον τρόπο εργασίας τους.

   Ήταν μία σημαντική και ουσιαστική συνάντηση για τη διεθνοποίηση της κοινοπραξίας αλλά και του συνόλου των σχολικών μονάδων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας λόγω της ιδιότητας της συμμετέχουσας ενώ το επίπεδο της παρεχόμενης επιμόρφωσης πληρούσε υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του DANsCE for All ακολουθεί η συμμετοχή του επιστημονικά υπευθύνου του προγράμματος σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο “Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs)» το Δεκέμβριο του 2020.

 

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαικών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας