«Συμμετοχή Σχ. Μονάδων Προσχολικής Εκπ/σης στο ERASMUS+»

105

Με αφορμή το υπ’ αριθ. 7067/H1/13-11-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ για το 2020 και ευκαιρίες συμμετοχής για την προσχολική εκπαίδευση», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής της κοινότητας των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας από την Ομάδα Εργασίας για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (2018-2020 Working Group on Early Childhood Education and Care) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο συνημμένο έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής θα βρουν αναλυτικές πληροφορίες για ευκαιρίες συμμετοχής τους αλλά και δικτύωσης για πιθανές συνεργασίες με ευρωπαϊκές σχολικές μονάδες.Ενημέρωση για ευκαιρίες συμμετοχής σχ μον προσχ εκπσης στα προγρ ERASMUS-

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας