Ανακοίνωση αποφάσεων πρόσληψης & τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΒΠ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

287

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες κλάδου Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τις συνημμένες Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, να παρουσιαστούν τη

Δευτέρα 2-12-2019 από 09:00 έως 12:00

για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α στην Πάτρα.

Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Τετάρτη 04/12/2019 μέχρι 12:00 το μεσημέρι.

Όσοι δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

Για οδηγίες για τη διαδικασία πρόσληψης, δείτε τα συνημμένα αρχεία.

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ (μόνο ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)- ΟΔΗΓΙΕΣ_29112019

 

 

14001 -28-11-2019 - ΕΞΑΤΟΜΙΚ ΕΒΠ - Ω4ΠΓ46ΜΤΛΗ-ΕΞΦ