Ανακοίνωση αποφάσεων πρόσληψης & τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ25 και ΠΕ30 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Γενικά Σχολεία της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

414

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών κλάδων Ε.Ε.Π. (ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών) που τοποθετήθηκαν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και γενικά σχολεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π. (ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών), οι οποίοι προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ και γενικά σχολεία της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τις συνημμένες Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, να παρουσιαστούν την

Τρίτη 03-12-2019 από 09:00 έως 12:00 πμ

για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α στην Πάτρα.

Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Παρασκευή 06/12/2019 .

Όσοι δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

Για περισσότερες οδηγίες για τη Διαδικασία Πρόσληψης δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ (μόνο ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)- ΟΔΗΓΙΕΣ_29112019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - 29-11-2019

Συνημμένα Αρχεία: