Ανακοίνωση – πρόσκληση για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών στην ΠΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας

162

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω εξάντλησης του Οριστικού Πίνακα Υποψηφίων Αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών,

 καλεί

 τους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, οι οποίοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ και επιθυμούν να προσληφθούν σε σχολικές μονάδες της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση Προτίμησης (βλέπε συνημμένα αρχεία) για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν, με την σειρά που επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Συνημμένα Αρχεία: